Kompetensförsörjning i miljöbalkstillsynen

En kartläggning och utvärdering av tillsynsansvariga myndigheters arbetet. ISBN 978-91-620-6731-1.