Historiska och framtida utsläpp av luftföroreningar i Sverige

Trender och analys. ISBN 978-91-620-6689-5.