Rättspraxis för förorenade områden

En utredning av effekterna. ISBN 978-91-620-6678-9.