Hållbar mobilitet och miljöhänsyn i transportplanering

Underlagsrapport till fokusområdet hållbara städer Inom fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet. ISBN 978-91-620-6672-7.