Miljöhänsyn i detaljplanering

Underlagsrapport till fokusområdet hållbara städer inom fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet. ISBN 978-91-620-6671-0.