Gifter och miljö 2014

Om påverkan på yttre miljö och människor. ISBN 978-91-620-6623-9.