The impacts of wind power on terrestrial mammals

Rapport från kunskapsprogrammet Vindval. ISBN: 978-91-620-6510-2.