Samla in, återvinn! (2009)

Uppföljning av producentansvaret för 2009. ISBN 978-91-620-6482-2.