Uppföljning av deponeringsförbuden 2008 och 2009

En redovisning av dispenserna för åren 2008 och 2009. ISBN: 978-91-620-5996-5.