Rätt våtmark på rätt plats

En handledning för planering och organisation av arbetet med att anlägga och restaurera våtmarker i odlingslandskapet. ISBN 978-91-620-5926-2.