Kvalitetssäkring av bottenkonstruktion och sluttäckning i en deponi

Rapporten ger praktisk vägledning. ISBN: 978-91-620-5909-5