Uppföljning av deponeringsförbuden 2007

Rapport om deponering av brännbart och organiskt avfall. ISBN 978-91-620-5792-3.