Myrskyddsplan för Sverige – objekt i Norrland

Myrskyddsplan för Sverige – objekt i Norrland. ISBN: 91-620-5669-7