Myrskyddsplan för Sverige – objekt i Svealand

Myrskyddsplanens syfte är att de mest värdefulla myrarna i Sverige ska få ett långsiktigt skydd. ISBN 91-620-5668-9.