Frekvensanalys av skyddsvärd natur

Rapporten presenterar kartor över naturvärden i skogsmark i Sverige. ISBN: 91-620-5466-X