Att veta och att göra

Bok. Tio forskare från nio olika discipliner att tackla komplexet "kunskap och handling". ISBN: 91-620-1167-7