Biological diversity in Sweden, Monitor 14

Monitor 14. En bred översikt över Sveriges biologiska mångfald och historiska utveckling. Engelsk text. ISBN: 91-620-1144-8