Natura 2000 i Sverige, Handbok med allmänna råd. Handbok 2003:9.

Så här bör Natura 2000-områden hanteras. ISBN: 91-620-0131-0