Tyresta Nationalpark

Skötselplan med föreskrifter om nationalparken. ISBN: 91-620-0078-0