Kundundersökning

Naturvårdsverket genomför regelbundet kundundersökningar. Syftet är att öka vårt lyssnande så att det vi gör kommer till nytta i miljöarbetet. Undersökningarna mäter både allmän uppfattning och återkoppling på ett antal konkreta verksamhetsområden.

Sidan senast uppdaterad: 26 januari 2017Sidansvarig: Stina Söderqvist