Beskrivningar av avdelningar och enheter

Naturvårdsverkets organisationen består av nio avdelningar med sammanlagt 37 enheter. Nedan är beskrivningar av samtliga enheter.

Sidan senast uppdaterad: 14 februari 2019Sidansvarig: Berit Oscarsson