Organisation

Naturvårdsverkets organisation syftar till en enklare och öppnare miljömyndighet med ett ökat fokus på att nå miljökvalitetsmålen. Organisationen består av fem sakavdelningar och fyra avdelningar för styrning och stöd.