Tillfälliga lagringsytor för timmer

Den pågående corona-pandemin har medfört att produktionen vid vissa sågverk har minskat. Detta kan öka behovet av tillfälliga lagringsytor för bl.a. timmer som avverkats för att förhindra barkborreangrepp.

Sidan senast uppdaterad: 5 maj 2020Sidansvarig: Olof Åkesson