Direktadressera post med känslig information

Om du har för avsikt att skicka känslig information till Naturvårdsverket med vanlig post bör du direktadressera handlingarna till behörig person på Naturvårdsverket.