Regleringsbrev för 2018

Regleringsbrev beslutas av regeringen inför varje nytt budgetår. Vid behov kan också ändringar under pågående budgetår beslutas.

Sidan senast uppdaterad: 13 december 2018Sidansvarig: Anna Dixelius