Finansiering

Naturvårdsverket får sin finansiering främst från anslag men även avgifter och bidrag.

Sidan senast uppdaterad: 21 januari 2019Sidansvarig: Christer Benktsson