Informationsmejlet Digitalt först – smart miljöinformation

Naturvårdsverket publicerar regelbundet ett informationsmejl om regeringsuppdraget smart miljöinformation. Utskicket ska ge en bild av vad som hänt, är på gång och hur arbetet går med regeringsuppdraget.

Sidan senast uppdaterad: 26 februari 2019Sidansvarig: Anna Otmalm