Stor bredd på projekt om spetstekniker för hållbar stadsutveckling

Naturvårdsverkets stöd till stadsinnovationer har väckt stort intresse. Bredden och innovationsrikedomen är stor i de 16 projekt som rullat igång efter höstens utlysning. Bland dem finns till exempel projekt om klorfria badhus, elektrifiering av sophämtning och linbana som kollektivtrafik. Samtliga projekt presenteras i en årlig delrapport som lämnades till regeringen idag.