Regeringen föreslår utvidgning av Tivedens och Björnlandets nationalparker – lämnar förslaget till riksdagen

Idag har regeringen godkänt Naturvårdsverkets och länsstyrelserna i Örebro och Västerbottens förslag om att utöka storleken på de båda nationalparkerna. Nu lämnar regeringen förslaget till riksdagen som väntas fatta beslut under våren.