Nämdöskärgården

Efter en gemensam beredning ser Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Stockholms län, Havs- och vattenmyndigheten, Värmdö kommun och Skärgårdsstiftelsen att förutsättningarna för att bilda en nationalpark i Nämdöskärgården är goda. Därför startar arbetet med att ta fram ett förslag till nationalpark i området i april 2020.

Sidan senast uppdaterad: 9 april 2020Sidansvarig: Lisa Fritzon