Steg framåt mot de svenska miljömålen

Ett nytt globalt klimatavtal, åtgärder som minskar spridningen av vissa farliga ämnen och insatser mot luftföroreningar. Det är några steg som tagits med sikte på de nationella miljömålen. För att närma oss miljömålen behövs insatser och samarbeten som främjar och förebygger att miljöproblem uppstår.

För ytterligare information, kontakta:

Manuela Notter, chef avdelningen för analys och forskning, 070-811 36 81, manuela.notter@naturvardsverket.se
Lena Nerkegård, handläggare enheten för utvärdering, 010-698 14 01, lena.nerkegard@naturvardsverket.se
Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se