Skogar från Sveaskog blir 41 nya naturreservat

Sveaskog och Naturvårdsverket har träffat en överenskommelse om att långsiktigt skydda värdefulla urskogar och naturskogar. Överenskommelsen omfattar 40 områden i Norrbottens län och ett område i Västerbottens län.

För ytterligare information, kontakta:

Björn Larsson, ansvarig strategiska markaffärer Sveaskog, 070-372 37 91

Björn Risinger, generaldirektör Naturvårdsverket,
070-84 04 163,

Erik Norgren, handläggare Naturvårdsverket, 076-11 51 790, erik.norgren@naturvardsverket.se

Sven-Erik Österberg, landshövding i Norrbottens län, 010-225 54 82

Per-Anders Jonsson, handläggare Länsstyrelsen i Norrbottens län, 010-225 53 27, per-anders.jonsson@lansstyrelsen.se

Anneli Nivrén, presschef Naturvårdsverket, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se