Pengar till renare mark och nya bostäder

Nu kan alla kommuner i Sverige söka pengar till att sanera förorenad mark för att bygga bostäder. Regeringen satsar 300 miljoner kronor under 2016 och 2017 på marksanering. Stödet syftar till att öka takten för bostadsbyggande och samtidigt bidra till en renare miljö.