Parisavtalet i kraft den 4 november

I Paris enades världen hösten 2015 om ett globalt klimatavtal. Bara knappt ett år senare har nu tillräckligt många parter ratificerat Parisavtalet för att det ska kunna träda i kraft.