Ny vägledning bidrar till dricksvatten fritt från bekämpningsmedelsrester

Rester av bekämpningsmedel förekommer idag i både grund- och ytvatten. För att skydda vårt dricksvatten mot föroreningar av bekämpningsmedel är det krav på tillstånd för att få använda bekämpningsmedel inom vattenskyddsområden. Naturvårdsverket har tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten tagit fram en ny vägledning om hur prövning av tillstånd ska gå till för att minska riskerna med bekämpningen.