Ny handlingsplan för skydd mot oljeskador

Nationella myndigheter har enats om en handlingsplan som kompletterar Sveriges strategi för arbetet med att minimera miljöskador vid oljeutsläpp samt en kunskapsöversikt över framtida risker.