Nu är statistiken om skyddad natur 2015 här

Alla kommuner i landet har någon form av skyddade områden. Skyddets omfattning varierar dock kraftigt. I var femte kommun var mindre än en procent av landsytan skyddad. Störst andel skydd hade Salems kommun med 59 procent av kommunens landyta. Årets publikation har tema grön infrastruktur.