Nordisk textil som återanvänds bidrar till mindre global miljöpåverkan

Över hundratusen ton använda kläder samlas in i de nordiska länderna varje år. Miljövinsten för återanvändning jämfört med nyproduktion är stor. Tre fjärdelar av de insamlade begagnade kläderna exporteras för återanvändning i andra delar av världen. Det är viktigt att den miljömässiga vinsten går hand i hand med social och ekonomisk hållbarhet.