Naturvårdsverket tillåter inte undantag från jakttiderna i Värmland och Örebro län

Länsstyrelserna i Värmland och Örebro har ansökt om förlängning av jakttiden för licensjakt på varg. Naturvårdsverket har idag beslutat att inte medge Länsstyrelserna i Örebro och Värmlands län undantag från föreskrifterna, för förlängd jakttid.