Naturvårdsverket tillåter efter regeringens prövning bekämpning av mygg vid Nedre Dalälven

Naturvårdsverket tillåter användning av bekämpningsmedel mot översvämningsmygg vid Nedre Dalälven 2016. Men vi avslår ansökan i vissa delar eftersom länsstyrelsen vill pröva andra förebyggande metoder mot mygg inom vissa områden.