Naturvårdsverket i Almedalen 2016

Naturvårdsverket deltog i 22 seminarier och pratade bland annat om cirkulär ekonomi, energiåtervinning, avfall, hållbar konsumtion, digitalisering och stadsbyggnad. Våra tre egna seminarier handlade om värdet av vilt, ekologisk kompensation och stöd och bidrag för hållbar samhällsutveckling.