Naturvårdsverket godkänner Länsstyrelsen i Västerbottens län och Länsstyrelsen i Norrbottens län beslut om licensjakt på lo

Naturvårdsverket har nu överprövat de överklagade besluten om licensjakt på nio respektive åtta loar i Västerbottens respektive Norrbottens län i sak. Naturvårdsverket anser att besluten är välmotiverade och bedömer att länsstyrelserna har visat att samtliga krav i jaktförordningen för licensjakt är uppfyllda.