Länsstyrelserna får fatta beslut om skyddsjakt även i fortsättningen

Naturvårdsverket har beslutat att fortsätta delegera rätten att fatta beslut om skyddsjakt på stora rovdjur till alla berörda länsstyrelser. Nuvarande delegeringsbeslut gäller till 31 december 2016. Naturvårdsverket har sedan 2010 i olika omfattning överlåtit rätten att fatta beslut om skyddsjakt på de stora rovdjuren till länsstyrelserna.