Lågt behov av ytterligare åtgärder för att nå EU:s nuvarande klimatmål till 2030

Naturvårdsverket har under hösten 2016 analyserat två förslag från den Europeiska kommissionen om hur delar av EU:s klimatramverk till 2030 ska genomföras. Analysen visar att förslagen behöver skärpas på flera sätt.