Kompensera för påverkade naturvärden

Naturvårdsverket vägleder nu om hur man kan kompensera för påverkade naturvärden och förlorade ekosystemtjänster.