Klimatklivets biogas visar vägen mot en fossilfri fordonsflotta

Klimatklivet bidrar till 14 nya anläggningar för produktion av biogas efter nya beslut idag. De biogasanläggningar som får stöd från Klimatklivet beräknas öka produktionen av biogas med cirka 20 procent i Sverige. Merparten av den producerade biogasen ska användas för att ersätta fossila drivmedel.