Klimatklivet bidrar till att klimatmålen nås

Naturvårdsverket har ansvarat för Klimatklivet i ett år. Under det här året har 367 klimatsmarta åtgärder fått 768 miljoner kronor i investeringsstöd. Om hela satsningen på 1,9 miljarder kronor fortsätter att ge samma klimatnytta kommer Klimatklivet bidra med tio procent av de åtgärder som behövs för att nå Sveriges klimatmål 2020.

För ytterligare information, kontakta:

Nanna Wikholm, projektledare för Klimatklivet, 010-698 14 02, nanna.wikholm@@naturvardsverket.se
Carl Mikael Strauss, chef sektionen för klimatklivet, 010-698 16 51, carlmikael.strauss@naturvardsverket.se
Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se