Internationellt möte om alternativa kylämnen för att minska växthusgaser

Fler länder behöver använda alternativa kylämnen för att minska den globala mängden växthusgaser. Inför nya FN-förhandlingar om tillägg till Montrealprotokollet arrangerar Naturvårdsverket en internationell workshop för att sprida kunskaper om miljövänligare teknik inom kyl- och värmesektorn.