Integrering av miljö och mänskliga rättigheter viktigt för att nå målen i Agenda 2030

Torsdagen den 1 december anordnar Sida i samarbete med Naturvårdsverket och UNDP ett seminarium om miljö och mänskliga rättigheter.