Informationskampanj för att förebygga brott i naturen

Länsstyrelserna, Polisen och Naturvårdsverket lanserar nu årets upplaga av informationskampanjen ”Öppet öga” för att förebygga brott i naturen. Syftet är att få människor att hjälpa till att bevara växter och djur genom att rapportera om de ser eller misstänker att brott begås.